Apteekki Lääkelista

Ammattilaiset kehitystyön taustalla

UPharma Caren tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan pitkän linjan ammattilaisia. Taustalla on yli kymmenen vuoden kokemus kenttätyöstä ja me tiedämme lääkitystietojen tiedonsiirtoon liittyvät haasteet. Ammattilaisina tiedämme, että eri potilastietojärjestelmät eivät keskustele keskenään. Tämä haaste on viranomaisten tiedossa ja ongelmaan kehitetään kuumeisesti myös julkisia ratkaisuja. Valitettavasti on todettava, että yhteisen lääkelistan kehitystyö vie vielä useita vuosia aikaa. Tätä odotellessa meidän on luotava toisenlaisia ratkaisua terveytemme varmistamiseksi.

Lääkitystiedot eivät siirry automaattisesti

Lukuisia kertoja olemme ammattilaisina olleet tilanteessa, jossa olemme luovuttaneet potilaan tai asiakkaan terveystiedot jatkohoitoa varten eteenpäin. Lääkelista on toimitettu erillisenä paperiversiona, joskus näitä listoja on annettu mukaan useampia tiedonsiirron varmistamiseksi.

Huolellisesta pohjatyöstä huolimatta eteen on tullut tilanteita, että lääketiedot eivät ole syystä tai toisesta päätyneet jatkohoitoyksikköön ja asiakkaan/potilaan lääketiedot ovat olleet väärinkirjattuna jatkohoitoyksikössä. Yleensä tiedoissa on edelleen ollut vanhoja tietoja lääkityksistä ja nämä ovat jääneet päivittämättä, vaikka paperinen lääkelista on ollut alun perin mukana.

Sairaalasta on kotiuduttu väärien lääkitystietojen kanssa

Sairaalaan päädyttyään potilas on voinut siirtyä eri hoitoyksiköiden välillä, mikä on edelleen lisännyt riskiä siihen, etteivät lääketiedot ole kulkeutuneet enää jatkohoitoon ajantasaisena. Parhaimmillaan potilas/asiakas on kotiutunut vanhojen lääkitystietojen kanssa ja näiden selvittelyyn on käytetty runsaasti aikaa. Tämä on toki samanaikaisesti vaikuttanut hoidettavana olleen henkilön vointiin ja hoitoon. Pahimmassa tapauksessa henkilö on päätynyt uudelleen sairaalahoitoon lääkityksen ajan tasalle saattamisen vuoksi.

UPharma App

Ratkaisu käden ulottuvilla, aina ja kaikkialla

Näiden haasteiden pohjalta olemme lähteneet miettimään ratkaisua, joka edistää lääkitystietojen siirtymistä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus päivittää näitä tietoja, vaikka paperinen lääkelista olisi matkan varrella luovutettu hoitajalle tai lääkärille. Hoidettavana olevalla henkilöllä tulee olla myös itsellä mahdollisuus päivittää näitä tietoja, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla. Henkilöllä on oltava myös mahdollisuus näyttää ja kerrata omat lääketiedot luotettavasti, vaikka paperinen lista olisikin hukkunut hoitoketjun varrella.

Lääkelista ja rokotekortti turvaavat hoidon

Lääkelista auttaa muistamaan lääkkeiden nimet, annokset ja nauttimisajankohdat. Lääkelista lisää myös tietoisuutta omasta lääkityksestä sekä auttaa hoitoon sitoutumisessa. Lääkelista on sairaudenhoidossa yksi tärkeimmistä asioista. Muistathan, että lääkelistaan pitäisi olla mahdollisuus kirjata myös rokotetiedot.

Sähköinen lääkelista

Me tiedämme, että markkinoilla on muitakin digitaalisia ratkaisuja lääkitystietojen hallintaan. Usein nämä sovellukset ovat vaikeita käyttää ja siksi ne jäävät käyttämättä. Tietojen etsiminen ja lukeminen on vaikeaa. Muut sovellukset saattavat sisältää lukuisia muita, käyttäjälle itselle tarpeettomia ominaisuuksia, mikä hankaloittaa entisestään sovelluksen käyttöä. Tämän vuoksi olemme halunneet pitää UPharma App –sovelluksemme erittäin helppokäyttöisenä ja yksinkertaisena. Tämä tekee sovelluksestamme ainutlaatuisen.

UPharma App – apuna kaikissa tilanteissa

On erityisen tärkeää, että tietojen hallinta on helppoa, jotta lääkelista voi todella olla apuna arjessa. Lisäksi lääkelistan pohjan on hyvä olla sellainen, että sitä osaa lukea niin sovelluksen käyttäjä itse kuin myös ammattilaiset, jos sovelluksen käyttäjä haluaa helpottaa asiointia esimerkiksi terveydenhuollossa tai apteekissa.

Nämä edellä mainitut asiat ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä, minkä pohjalta UPharma App -sovellus on kehitetty. Lisäksi meille on ollut tärkeää, että sovellus todella toimii, ei jumita tai kaatuile itsestään. Tietoturvaominaisuuksiin olemme myös kiinnittäneet huomiota. Haluamme myös kunnioittaa käyttäjiämme niin, että tarjoamme mahdollisuuden käyttää sovellusta ns. ”Aku Ankka” – tunnuksilla eli sovellusta voi halutessaan käyttää anonyymisti täyttämällä kirjautumistietoihin nimikirjaimet tai täysin itse keksityt tiedot. Sinä päätät miten tietoja hallitset.

Viranomaiset puhuvat lääkelistan puolesta

Jos Sinulla on käytössä yksikin lääke, kirjaathan sen ylös. Se on erityisen tärkeää terveytesi kannalta. Lääkelistan puolesta puhuu maailman terveysjärjestö WHO, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, terveydenhuollon ja farmasia-alan toimijat sekä lukuisat muut viralliset lähteet.

Jos haluat pitää itsestäsi ja läheisistäsi parasta mahdollista huolta, varmista, että lääkelista on ajan tasalla.

 

Aurinkoista kevättä toivottaen

Johanna Jauhiainen
toimitusjohtaja

Sovelluksemme maksuton versio sisältää nyt
sähköisen rokotekortin!