Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on noin 49 000 omaishoitajaa ja reilu 50 000 omaishoidettavaa. Suurin osa omaishoitajista on naisia ja omaisen muistisairaudet ovat yleisin syy omaishoidon tarpeen syntymiseen.

On sanomattakin selvää, että omaishoidon tarve on ilmeinen ja on erittäin tärkeää, että omaishoitajat saavat ansaitsemansa tunnustuksen tekemästään työstä.

UPharma App

Omaishoitajat vastaavat lääkehoidosta

Lääkehoidon kokonaisvastuu kuuluu aina lääkärille. Käytännössä kuitenkin omaishoitajat kantavat merkittävää vastuuta hoidettavan henkilön lääkehoidosta ja sen toteutuksesta.

Omaishoitajien arkeen kuuluu monenlaisia asioita lääkehoitoon liittyen. Puheluita, selvittelytyötä, lääkärin tai hoitajan vastaanotolla mukana olemista, apteekissa asiointia, lääkelistojen päivittämistä, dosettien jakamista, lääkkeiden antamista ja niin edelleen.

Tehtäväkenttä on hyvin laaja

Siitäkin huolimatta, että omaishoitajien vastuu on suuri, heillä ei välttämättä ole taustalla minkäänlaista koulutusta hoitoalasta tai lääkehoidosta. Asiat ovat pitäneet opetella itse, aidosta halusta edistää läheisen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä iso kunnianosoitus jokaiselle omaishoitajalle.

Omaishoitajan arki voi olla raskasta

Omaishoitajana huoli läheisen hyvinvoinnista on läsnä joka hetki. Asioita saattaa joutua hoitamaan muun kiireen keskellä ja aina ei ole aikaa paneutua jokaiseen asiaan niin huolella, kuin omaishoitaja ehkä toivoisi.

Omaishoitajat tarvitsevatkin arkeen ratkaisuja, joiden avulla asioiden hoitamista voidaan sujuvoittaa ja asioiden hoitaminen nopeutuu. Tarvitaan ratkaisuja, jotka edistävät sekä omaishoitajan että hoidettavan hyvinvointia ja terveyttä. Samalla tunne siitä, että asiat ovat hyvin hallinnassa, lisääntyy. Syntyy kokemus siitä, että parhaansa tekeminen riittää eikä tarvitse pystyä tai jaksaa yhtään enempää.

UPharma Care apuna omaishoitajien työssä

UPharma Care tunnistaa erityisen hyvin omaishoidon kentän tarpeet. Olemme tuotekehityksessä tehneet parhaamme sen eteen, että UPharma App -sovellus palvelee omaishoitajien tarpeita lääkehoidon osalta. On tärkeää, että omaishoitajat voivat hallita lääketietoja helposti ja vaivattomasti niin, että tiedot ovat myös omaishoitajan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Ymmärrämme, että omaishoitajilla on kädet täynnä myös muita hoidettavia asioita, minkä vuoksi lääkehuollon täytyy hoitua sujuvasti. Lääkehoito on kuitenkin yksi niistä asioista, joka on usein läsnä päivittäin ja lääkehoidon täytyy olla turvallista vakavien poikkeamien välttämiseksi.

Tämän vuoksi UPharma App – sovellus mahdollistaakin niin dosetin jakamisen kuin kokonaislääkityksestä huolehtimisen yhden ainoan sovelluksen avulla.

Terveyttä, turvaa ja luottamusta huomiseen

Yhteisen, onnellisen huomisen rakentaminen on meidän jokaisen vastuulla. Yhdessä tekemällä ja toisistamme huolta kantamalla vahvistamme kaikkea sitä hyvää mitä meillä jo on. Samalla on muistettava huolehtia myös omasta hyvinvoinnista.

On tärkeää, että jokainen voi nauttia tästä päivästä ja tulevasta parhaalla mahdollisella tavalla, omien voimavarojen ja kykyjen mukaisesti.

On myös merkityksellistä, että huomisemme on turvattu ja voimme luottaa siihen, että elämä kantaa haastavinakin hetkinä. Sijoittamalla aikaa tai rahaa niihin itselle tärkeisiin asioihin, voit lisätä omaa ja läheistesi hyvinvointia juuri tänään.

Ja ennen kuin kiirehdit eteenpäin. Olisiko nyt hyvä hetki ottaa hieman aikaa itselle ja nauttia vaikkapa kuppi teetä tai kahvia?

Sinun hyvinvointiasi kunnioittaen

Johanna Jauhiainen
toimitusjohtaja

UPharma App – Ominai­suudet ja hinnat

UPharma App

Ilmainen

✓ Henkilö- ja terveystiedot

✓ Rokotekortti

Sovelluksen kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja, viro, ranska, unkari, hollanti, puola, kiina

✗ Säännöllinen lääkitys

✗ Lääkemuistutukset

✗ Tarvittaessa otettavat lääkkeet

✗ Valokuvan liittäminen lääkitystietoihin

✗ Lääkityshistoria

✗ Tietojen jakaminen

UPharma App

3,99 €/kk tai 39,99 €/vuosi

NYT -60 % (VAIN 15,99 € /VUOSI)

✓ Henkilö- ja terveystiedot

✓ Rokotekortti

✓ Sovelluksen kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja, viro, ranska, unkari, hollanti, puola, kiina

✓ Säännöllinen lääkitys

✓ Lääkemuistutukset

✓ Tarvittaessa otettavat lääkkeet✓ Valokuvan liittäminen lääkitystietoihin

✓ Lääkityshistoria

✓ Tietojen jakaminen

Kokeile maksutta 30 päivää!